Internetverkoop


Volgends de Europese regelgeving is een koop, gesloten via de elektronische weg een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. De koopovereenkomst kan slechts ontbonden worden indien de klant binnen 3 dagen na de elektronische opdracht schriftelijk of via e-mail aan de verkoper te kennen geeft, de koopovereenkomst te willen ontbinden. Bij uitblijven van betaling binnen de termijn van 10 dagen, is de verkoper gehouden de koopsom via gerechtelijke weg te incasseren, waarbij de kosten daarvan aan de koper in rekening worden gebracht.

  • Links
  • Copyright © 2005-2017 ThreeDesign. Alle rechten voorbehouden.